Jakie zmiany na Allegro dla sprzedających w 2024?

2024

W pierwszej połowie lutego 2024 roku Allegro planuje wprowadzić zmiany w panelu „Jakość mojej sprzedaży”. Te zmiany będą dotyczyły funkcjonalności dostępnych dla sprzedających na platformie. Zmiany te mogą wpłynąć na sposób, w jaki sprzedający będą zarządzać swoimi ofertami oraz kompleksowo oceniać jakość swojej sprzedaży.

Zmiany w panelu jakość mojej sprzedaży na Allegro dla sprzedających

Na Allegro w 2024 roku planowane są istotne zmiany w panelu Jakość mojej sprzedaży na platformie Allegro. Poniżej przedstawiamy główne zmiany, które zostaną wprowadzone:

 1. Usunięcie części miar – liczba miar zostanie zmniejszona z 21 do 9, co ma na celu uproszczenie systemu oceny jakości sprzedaży.
 2. Usunięcie podziału miar – nie będzie już podziału miar na obszary, co oznacza rezygnację z obecnego sposobu kategoryzacji.
 3. Zmiana części miar – w zależności od miary, zostaną zmienione nazwy, definicje lub/i sposób liczenia punktów, co może wpłynąć na ocenę jakości sprzedaży.
 4. Zmiana sposobu wyświetlania miar – opcja sortowania zostanie dodana, a opisy miar zostaną zrezygnowane.

Te zmiany mogą mieć istotny wpływ na sposób oceny jakości sprzedaży i wymagać od sprzedających dostosowania się do nowych standardów oceny.

Zalety zmian na Allegro w 2024

W 2024 roku Allegro wprowadza szereg zmian, które mają na celu usprawnienie doświadczenia sprzedających na platformie. Nowości te przynoszą szereg korzyści, z których warto się cieszyć:

 1. Prostszy system punktacji – przemyślane modyfikacje w sposobie liczenia i przyznawania punktów sprawią, że system miar stanie się bardziej przystępny. To szczególnie korzystne dla nowych sprzedających, którzy zyskają łatwiejszy dostęp do ocen jakości swojej sprzedaży.
 2. Intuicyjny panel oceny – zmiany w panelu Jakość mojej sprzedaży przekładają się na większą intuicyjność. Mniej ogólnych informacji oznacza więcej miejsca na te, które bezpośrednio wpływają na Twoją sprzedaż, co ułatwi śledzenie wyników i podejmowanie konkretnych działań.
 3. Większa kontrola nad wynikami – redukcja liczby miar daje sprzedającym możliwość pełniejszej kontroli nad oceną jakości ich sprzedaży. Mniej znaczy więcej – skup się na kluczowych aspektach, aby efektywniej doskonalić swoje działania.
 4. Realistyczna ocena działalności – przyznawanie punktów za aspekty bezpośrednio związane z jakością sprzedaży oznacza, że system będzie bardziej ukierunkowany na istotne czynniki. Odpadnie przyznawanie punktów za ogólne kategorie, takie jak obrót czy uczestnictwo w akcjach promocyjnych, co pozwoli uzyskać bardziej precyzyjne oceny działalności na Allegro. Te zmiany mają na celu zwiększenie transparentności i sprawiedliwości w ocenie jakości sprzedaży na platformie.

W jakich miarach będą przyznawane punkty na Allegro w 2024?

Allegro w 2024 wprowadza nowe kryteria oceny sprzedających, skupiając się na kluczowych aspektach, które rzeczywiście wpływają na jakość transakcji. Poniżej znajdują się główne miary, w których będą przyznawane punkty, zwięźle przedstawiające kluczowe obszary oceny:

 • Polecenia od kupujących – sprzedający otrzymają punkty za pozytywne opinie i polecenia od zadowolonych klientów, co podkreśla pozytywny wpływ ich usług na doświadczenie zakupowe.
 • Zadowolenie kupujących – ocena ogólnego zadowolenia klientów, oparta na ich opinii i rekomendacjach, stanowi istotny element budujący reputację sprzedawcy.
 • Nierozwiązane dyskusje – skuteczne rozwiązywanie wszelkich nieporozumień i problemów z klientami przyczynia się do pozytywnej oceny w tej mierze.
 • Terminowe odpowiedzi i średni czas odpowiedzi – szybkie i terminowe odpowiadanie na pytania kupujących to kluczowy element oceny, podkreślający profesjonalizm i zaangażowanie sprzedawcy.
 • Szybkie zwroty wpłat do klientów – w przypadku braku zwrotów zamówień w okresie 30 dni, sprzedający otrzymają punkty, co stanowi wskaźnik solidności i zgodności z oczekiwaniami klientów.
 • Wysyłka w terminie – punkty zostaną przyznane za terminową wysyłkę zamówień, co odzwierciedla nie tylko efektywność, ale także dbałość o satysfakcję kupujących.
 • Szybka wysyłka – sprzedawcy, którzy oferują szybką dostawę, otrzymają punkty, podkreślając tym samym ich zaangażowanie w zapewnienie klientom ekspresowego i efektywnego dostarczania zamówień.
 • Regulamin i zasady – przestrzeganie regulaminu Allegro oraz uczciwe praktyki handlowe również wpływają na ocenę sprzedawcy, zapewniając uczciwość i przejrzystość w relacjach z klientami.

Jak będą przyznawane punkty?

System przyznawania punktów na Allegro w 2024 roku pozostaje oparty na danych z ostatnich 30 dni działalności sprzedającego na platformie. W ramach panelu „Jakość mojej sprzedaży” użytkownicy będą mieli dostęp do codziennych wyników, umożliwiających bieżącą ocenę efektywności swoich działań.

Jednak główną zmianą będzie dostosowanie ogólnej punktacji, gdzie maksymalna liczba punktów za jakość sprzedaży wyniesie teraz 500. To nowe podejście ma na celu bardziej precyzyjne odzwierciedlenie jakości usług sprzedających, zachęcając do stałego doskonalenia i podkreślając kluczowe aspekty wpływające na ocenę.

Jaki wpływ będzie miała ta zmiana na twój poziom jakości sprzedaży?

Nowa zmiana w systemie oceny Jakość mojej sprzedaży na Allegro w 2024 wprowadza innowacyjne narzędzie – zakładkę „Nowe miary”. Ta dodatkowa funkcjonalność umożliwi sprzedającym bieżącą ocenę ich poziomu jakości sprzedaży w kontekście nowych kryteriów. Dzięki tej zakładce użytkownicy będą mieli dostęp do raportów dotyczących poszczególnych miar, co pozwoli im szczegółowo analizować składniki oceny.

Dodatkowo planowane jest udostępnienie dokładnych informacji na temat punktacji w poszczególnych miarach, co zwiększy przejrzystość systemu. Sprzedawcy znajdą także informacje dotyczące swojego udziału w programie Super Sprzedawca, co umożliwi im śledzenie postępów i zwiększenie motywacji do osiągania wyższych standardów obsługi klienta. Wprowadzenie tej nowej zakładki stanowi krok w kierunku jeszcze lepszego zrozumienia oraz efektywnego doskonalenia jakości świadczonych usług na platformie Allegro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top