Nowa usługa od Allegro czyli One Fulfillment już dostępny komercyjnie!

Po udanych testach, które trwały niemal cały ubiegły rok i obejmowały kilkudziesięciu Sprzedawców, Allegro oddaje w ręce swoich użytkowników nową usługę – fulfillment.

Czym jest fulfillment?

Fulfilment jest to przekazanie obsługi logistycznej zamówień zewnętrznemu wykonawcy. Operator usługi może przejąć od nas część lub nawet całość obsługi zamówienia – od chwili dostawy do magazynu, po jego doręczenie do klienta, a nawet obsługę zwrotów i reklamacji.

Podobne usługi pojawiają się na naszym rynku już od dłuższego czasu. Przykładem innej znanej marki posiadającej w swojej ofercie właśnie takie możliwości jest InPost, który na rynek fulfillmentu wszedł w 2019 roku.

Co kryje się pod nazwą One Fulfillment by Allegro?

One Fulfillment by Allegro to kompleksowa usługa, w ramach której użytkownik ma zapewnioną m.in.: obsługę magazynową (w tym przygotowanie towarów do wysyłki i pakowanie z wykorzystaniem własnych materiałów), dostawę towaru, obsługę zapytań klientów związaną z realizacją oraz obsługę zwrotów.

Allegro wiedząc, że późno wchodzi na rynek, mocno walczy czasem dostaw. Obecnie zamówienia realizowane są w ciągu 24h, 7 dni w tygodniu. To, co wyjątkowo spodobać się może klientom ze stolicy, to informacja, że zamówienie złożone do godziny 13, według obietnic usługodawcy, dostarczone zostanie jeszcze tego samego dnia.

Do kogo kierowana jest oferta?

Teoretycznie oferta jest dostępna dla wszystkich. Jednak, aby skorzystać z nowej propozycji, należy spełnić kilka warunków. A i towar jaki chcemy w takim trybie sprzedawać musi mieścić się we wskazanych ramach.

Wymagania dotyczące konta:

a. sprzedaż wyłącznie Towarów nowych, posiadających prawidłowy i pochodzący z legalnego źródła numer GTIN (na przykład EAN, ISBN, ISSN) minimum przez 1 miesiąc poprzedzający Dzień Kwalifikacji;

b. udział Zamówień:

I. wysłanych (tj. wydanych kurierowi lub umieszczonych w automacie paczkowym/punkcie nadawczym) w dniu roboczym, w którym zostały złożone (status płatności “zakończona”) oraz


II. wysłanych (tj. wydanych kurierowi lub umieszczonych w automacie paczkowym/punkcie nadawczym) w dniu roboczym następującym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy, w którym zostały złożone (status płatności “zakończona”) wynosi mniej niż 40% łącznego wolumenu zamówień w każdym z trzech miesięcy poprzedzających Dzień Kwalifikacji;

c. posiadanie w Dniu Kwalifikacji w ramach asortymentu oferowanego na Allegro minimum 20% udziału Towarów znajdujących się w bazie danych produktów w rozumieniu Regulaminu Allegro;

d. minimalna liczba opublikowanych w Dniu Kwalifikacji unikalnych Ofert wynosi nie mniej niż 1000;

e. minimalna wartość brutto sprzedaży na Allegro wynosi 2 000 000 złotych w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających Dzień Kwalifikacji;

f. oferowanie Towarów zgodnych z panującymi trendami sprzedażowymi występującymi w kategoriach Allegro, w tym sezonowością, unikalnością Towarów, potencjałem sprzedażowym Towarów, rozpoznawalnością i częstotliwością wyszukiwania Towarów przez Kupujących, atrakcyjnością cen, jakością Towaru, posiadanych przez Towar odpowiednich atestach, okresem gwarancji, liczbą Towaru w ramach Oferty, jakością opisu, zdjęć, szablonu Oferty, wartością produktów dodanych do Oferty w ramach gratisu;

g. wyrażenie zgody na anulowanie Zamówień przez Kupujących oraz dokonanie automatycznego zwrotu środków w przypadku zwrotu Towaru w ramach odstąpienia od umowy oraz za anulowane Zamówienia, zgodnie z Załącznikiem 7a i 7b do Regulaminu Allegro;

h. status zarejestrowanego i aktywnego podatnika VAT w Polsce potwierdzony poprawnym numerem identyfikacji podatkowej wykazanym na tzw. Białej Liście VAT;

i. korzystanie z Usługi Allegro Smart! dla Sprzedających na zasadach wskazanych w Załączniku nr 12 do Regulaminu Allegro.

Wymagania dotyczące towaru:

a. masa jednostkowa (…) wynosi nie więcej niż 17,7 kg;

b. maksymalne wymiary (…) wynoszą 370 x 300 x 280 (mm) (…)

c. maksymalna objętość (…)wynosi nie więcej niż 31 litrów;

d. Towary nie podlegają wyłączeniu zgodnie z listą produktów zakazanych, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu Allegro lub ze względu na ich kwalifikację jako produkt niebezpieczny, zgodnie z instrukcjami udostępnionymi przez Allegro.pl;

e. są nowe i posiadają prawidłowy, pochodzący z legalnego źródła, czytelny i skanowalny numer GTIN (na przykład EAN, ISBN, ISSN), który w sposób jednoznaczny identyfikuje Towar;

f. data ważności Towaru w chwili jego przyjęcia do Magazynu (…) wynosi nie mniej niż 6 miesięcy liczonych od tej daty i jest oznaczona alfanumerycznie, w sposób czytelny i skanowalny;

g. w przypadku, gdy jest to wymagane, dla Towaru istnieje i będzie istniał przez okres korzystania z Usługi podmiot odpowiedzialny za realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 inny niż Allegro.pl a tym samym na Allegro.pl nie ciążą i nie będą ciążyły przez cały okres korzystania przez Sprzedającego z Usługi obowiązki wynikające z ww. przepisów prawa;

h. w przypadku baterii litowych oraz Towarów zawierających baterie litowe – zgodność z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, w tym w szczególności umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz posiadanie wyników testów według normy UN 38.3 oraz posiadanie wszelkiej wymaganej przepisami prawa dokumentacji w tym zakresie (na żądanie Allegro.pl Sprzedający zobowiązany jest do jej udostępnienia).

Pełny regulamin usługi znajdziecie -> tutaj <-.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top